30
dni na zwrot
0
wysyłka gratis
24 h
dostawa
50
na pierwsze zakupy
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

1.Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży towarów drogą elektroniczną w sklepie internetowym pod adresem www.shop.volcano.pl oraz warunki dostaw i reklamacji towarów nabytych w tym sklepie. W sprzedaży znajdują się towary dostępne w ramach sieci dystrybucyjnej VCO lub innych marek odzieży, do których VCO S.A. ma prawo.
1.2. Właścicielem sklepu jest firma VCO S.A. , z siedzibą przy ul. Szosa Gdańska 22, 86-031 Osielsko, wpisaną do rejestru działalności gospodarczej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000320140, REGON 093055610, NIP 953-24-29-547
1.3. Administratorem danych osobowych jest VCO S.A., z siedzibą przy ul. Szosa Gdańska 22, 86-031 Osielsko.


2. Zasady korzystania ze sklepu www.shop.volcano.pl i zamawiania towarów:


2.1. Zamówienia przyjmowane są w jeden z poniższych sposobów:
a) zamówienie złożone poprzez stronę internetową („on-line”) www.shop.volcano.pl,
b) zamówienie wysłane na adres poczty elektronicznej (zwana dalej „e-mail”)shop@volcano.pl
c) zamówienie wysłane poprzez komunikator na stronie e-sklepu www.shop.volcano.pl

d) zamówienie złożone telefonicznie na nr telefonu 797 01 21 21
2.2. Sklep przyjmuje zamówienia składane drogą elektroniczną („on-line”) przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia składane za pośrednictwem poczty e-mail, telefonicznie lub przez komunikator przyjmowane są w dni robocze, w godzinach 8.00-16.00.
2.3. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo opisane. Informacje handlowe o towarach w sklepie m.in. opisy, ceny stanowią oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego., zgodnie z warunkami Regulaminu.
2.4. Złożenie zamówienie oznacza przyjęcie oferty ze sklepu internetowego. Zawarcie umowy następuje z chwilą otrzymania przez Klienta e-maila o treści „Potwierdzenie zamówienia”, potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji po sprawdzeniu kompletność danych Klienta podanych w zamówieniu oraz dostępność towaru w magazynie.
2.5. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy określając w szczególności rozmiar, kolor, ilość (w sztukach) zamówionego towaru, a w razie potrzeby podając inne specyficzne informacje.
2.6. Informacje podane przez Klienta w formularzu zamówieniowym powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. VCO S.A. zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, iż uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki.
2.7. Zamówienie, może zostać dokonane przez Klienta bez konieczności dokonywania rejestracji Klienta w zbiorze danych sklepu. W takim wypadku dane osobowe będą przechowywane jedynie w zakresie wykonania umowy sprzedaży towaru ze sklepu internetowego.


3. Dostępność zamówionych towarów


3.1.Wszystkie towary przedstawiane na stronie internetowej są towarami dostępnymi w ofercie handlowej VCO SA. W wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny w magazynie z uwagi na wyczerpanie zapasu. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zmówienia i podejmie decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
3.2. Realizacja niepełnego zamówienia. W przypadku braku danego towaru w magazynie, Klient zostanie poinformowany drogą e-mail o przeszkodach z realizacją zamówienia i dostępnych opcjach (np. częściowa realizacja; pełna realizacja, przy wydłużonym czasie oczekiwania; anulowanie całości zamówienia). W przypadku anulowania całości zamówienia wskutek niepełnej dostępności towarów na całe zamówienie,  uważa się ono za niebyłe, a Klientowi są zwracane w całości wpłacone przez niego pieniądze, jeżeli miało to wcześniej miejsce.


4. Realizacja zamówień:


4.1. Dostawy towaru realizowane są tylko na terenie Polski.

4.2. Koszt przesyłki zależny jest od wybranej formy płatności:

- przesyłka za pobraniem, kurier DPD - 18,90 PLN (w tym VAT) - płatność przy odbiorze przesyłki,

- standardowa przesyłka, kurier DPD - 13,90 PLN (w tym VAT) -  płatność z góry - przelew, szybki przelew, płatność kartą,

- przesyłka za pobraniem, Paczkomaty24 - 13,90 PLN (w tym VAT) - płatność przy odbiorze przesyłki,

- standardowa przesyłka, Paczkomaty24 - 9,90 PLN (w tym VAT) -  płatność z góry - przelew, szybki przelew, płatność kartą,
4.3. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego potwierdzeniu drogą e-mail. Towar będzie wysłany do Klienta (przekazany firmie kurierskiej lub nadany w paczkomacie) w ciągu maksymalnie 3  dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia zamówienia, a w przypadku wyboru sposobu płatności „przelewem z góry” – licząc od dnia zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym VCO SA.
4.4. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy.
4.5.Dostarczaniem zamówień zajmuje się:
a) Firma kurierska DPD - przewidywany czas dostawy to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć  5 dni roboczych.
b) Firma InPost, poprzez usługę Paczkomaty 24 - przewidywany czas dostawy to 3 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć  7 dni roboczych.
4.6. Koszty dostawy ponosi Klient. Wybór konkretnego sposobu i kosztu dostawy jest dokonywany podczas składania zamówienia. W przypadku akcji promocyjnych lub zamówień o większej wartości koszty dostawy będzie ponosiła VCO SA, o czym Klient będzie poinformowany podczas składania zamówienia.
4.7. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w obecności spedytora stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera.
4.8. W razie nieodebrania przesyłki przez Klienta wysłanej za pobraniem, następna dostawa towaru może być realizowana jedynie po dokonaniu płatności w jeden ze sposobów określonych w Art. 5 pkt. 5.1. b)-d) Regulaminu.

 

5. Dokonywanie płatności


5.1. Przewidziane są następujące możliwości zapłaty za towar:
a) płatność za pobraniem: następuje przy odbiorze przesyłki, wartość przesyłki płatna kurierowi ( jest to jedyny sposób opłacenia przesyłki z dołu, czyli po otrzymaniu przesyłki),
b) przelew na rachunek bankowy: płatność przelewem z góry na rachunek bankowy sklepu:


VCO S.A.
ul. Szosa Gdańska 22
86-031 Osielsko
ING BANK ŚLĄSKI O/Bydgoszcz
36 1050 1139 1000 0024 0240 5050
(w tytule przelewu prosimy o wpisanie nr zamówienia)

 

c) szybki przelew przy użyciu serwisu PayU.pl, Klient zostaje przekierowany na stronę wybranego z listy banku, gdzie dokonuje płatności zgodnie z instrukcją serwisu PayU,
d) karta płatnicza: płatność odbywa się za pośrednictwem serwisu PayU.pl: Klient musi posiadać kartę pozwalającą na dokonanie płatności w Internecie (informacje na temat możliwości płacenia kartą udziela bank wydający kartę).
5.2. Do każdego zakupionego towaru dołączony jest  dowód zakupu. VCO S.A. nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.

 

6. Ceny


6.1.Ceny na stronie podawane są w złotych polskich, są cenami brutto, zawierają należne podatki i cła. Informacje o cenie mają charakter wiążący przez cały okres dostępności towaru w sklepie internetowym w rozumieniu ustawy z dn. 2.03.2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny.
Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą  dla stron.
6.2. VCO S.A. zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży w sklepie internetowym, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.


7. Gwarancja, zwroty, reklamacje

 

7.1. Wszystkie towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.
7.2. Zgodnie z Ustawą z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,  Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 30 dni od daty otrzymania przesyłki. Warunkami skutecznego odstąpienia są:
- złożenie w formie pisemnej oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie z własnoręcznym podpisem) i wysłanie go pocztą na adres: VCO S.A, Szosa Gdańska 22, 86-031 Osielsko (dla zachowania 30-dniowego terminu liczy się data nadania przesyłki);
-zwracany Towar powinien być w takim stanie, w jakim został Klientowi dostarczony (nieużywany) a ponadto zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.2. Przesyłki zwrotne przesłane za pobraniem nie będą przyjmowane. Pieniądze odesłane zostaną przelewem na podany przez Klienta numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na adres podany przez Klienta najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez VCO SA oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz zwracanego produktu. Klient otrzyma zwrot ceny za zwracany towar, a w przypadku gdy Klient zwraca wszystkie towary wchodzące w skład danego zamówienia – również zwrot kosztów wysyłki pokrytych przez Klienta przy dostawie towarów ze sklepu do Klienta.

7.3. Kupujący pokrywa koszty bezpośrednie zwrotu towarów. Wszystkie towary oferowane na stronie Shop.volcano.pl, ze względu na ich charakter, mogą zostać zwrócone drogą pocztową, paczką, listem poleconym lub inna formą przesyłki. Koszt odesłania, kupujący może swobodnie określić na podstawie cennika usług krajowych Poczty Polskiej S.A. jeszcze przed zawarciem umowy na odległość. Cennik jest dostępny na stronie Poczty Polskiej S.A. pod adresem cennik.poczta-polska.pl.
7.4. Reklamacje. Każdy towar kupiony w sklepie internetowym może być reklamowany co do niezgodności towaru z umową z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji. Towar może być reklamowany, jeżeli towar w chwili jego dostarczenia do klienta jest niezgodny z umową.
7.5. Reklamacji można dokonać poprzez zawiadomienie VCO SA o niezgodności towaru z umową. Kupujący traci uprawnienia związane z niezgodnością towaru z umową, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym VCO SA. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem drogą elektroniczną lub pocztową na adres:


VCO S.A
Szosa Gdańska 22
86-031 Osielsko
z dopiskiem „Reklamacja - Volcano Online Shop”7.6. VCO zobowiązuje się do ustosunkowania się do zawiadomienia reklamacyjnego w terminie 14 dni od jego otrzymania.
7.7. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Klienta, VCO S.A. wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany stan magazynowy), zwróci cenę wadliwego towaru.
W przypadku, gdy dokonywany jest zwrot ceny za wszystkie towary wchodzące w skład danego zamówienia, VCO S.A. zwróci Klientowi również koszty wysyłki towaru ze sklepu do Klienta, jeżeli Klient był nimi obciążony i zostały one uiszczone przy zamówieniu. W przypadku dokonania  częściowego zwrotu i  tym samym zmiany kwoty zakupu poniżej kwoty, która była podstawą nadania rabatu, Uczestnik promocji traci nadany rabat. Przyznany rabat zostanie cofnięty przy dokonywaniu zwrotu i korekcie dokumentu zakupu przez obsługę sklepu Volcano.
7.8. VCO ponosi odpowiedzialność względem kupującego za wady fizyczne oraz prawne sprzedawanego towaru, z tego tytułu kupującemy przysługuje rękojma w rozumieniu zgodnym z Kodeksem Cywilnym.
7.9. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z informacją o niezasadności reklamacji.


8. Dane osobowe, bezpieczeństwo i ochrona


8.1. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883) w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
8.2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r nr 133 poz. 883) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych i marketingowych. Administratorem danych osobowych jest  VCO S.A. z siedzibą w Osielsku, przy ul. Szosa Gdańska 22.

8.3. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.
8.4. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów.
8.5. Klienci posiadający konto użytkownika na stronie www.shop.volcano.pl mają prawo do żądania usunięcia konta w każdym czasie.

8.6. Klient ma prawo do rezygnacji z otrzymawania wiadomości marketingowych poprzez:

a) pisemną prośbę wysłaną na adres e-mail: shop@volcano.pl

b) kontakt telefoniczny z obsługą sklepu pod numerem: 797 01 21 21

c) klieknięcie w link dezaktywacyjny w wiadomości marketingowej przesłanej na skrzynkę e-mail


9. Postanowienia końcowe


9.1. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu jest warunkiem koniecznym dokonywania zakupów towarów oferowanych przez sklep www.shop.volcano.pl.
9.2. VCO S.A. umożliwia Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przed złożeniem, jak również podczas składania zamówienia, ale przed jego ostatecznym wysłaniem do VCO SA za pośrednictwem strony internetowej.
9.3. VCO S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od chwili ich opublikowania na stronie sklepu www.shop.volcano.pl. Zmiany Regulaminu  mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu.
9.5.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zawieranie umów z konsumentami na odległość.
9.6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

Live Chat
Konsultant
online
Dostępny Dostępny